Trường mầm non Cao Thượng – Ba Bể – Bắc Kạn

Tháng Chín 1, 2015 9:35 sáng

BẠN MỚI

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Cô khen đoàn kết

                   Sưu tầm

tre-mau-giao